Vai trò vị thế GNP trên thị trường

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (Giang Nam Petrol/ GNP) được thành lập lần đầu ngày 29 tháng 05 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp phép. Đến nay đã thay đổi, điều chỉnh giấy phép lần thứ 9 vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Vốn điều lệ Công ty là 268.000.000.000 đ (Hai trăm sáu mươi tám Tỷ đồng).

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Giang Nam Petrol là kinh doanh xuất - nhập khẩu xăng dầu; bán buôn, bán lẻ xăng dầu tại thị trường nội địa và tổ chức hoạt động logistics xăng dầu tại thị trường trong và ngoài nước.

Ngày 05/01/2021, GNP chính thức được Bộ Công Thương cấp phép trở thành Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Nghị định 83 (Giấy phép số 48/GPKD-BCT ngày 05/01/2021); và là một trong gần bốn mươi thương nhân đầu mối trong cả nước tính đến thời điểm được cấp phép.

Ngoài trụ sở chính đặt tại Hải Phòng, hiện Giang Nam Petrol đã mở thêm chi nhánh tại Hà Tĩnh và Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Với đội ngũ gần 100 cán bộ công nhân viên có bề dày kinh nghiệm, lòng yêu nghề và say mê trong công việc; với tinh thần "Khát vọng kết nối" với tất cả các bạn hàng trong và ngoài nước... để cùng nhau xây dựng GNP ngày càng pháp triển.

Gọi điện: 0243 202 2102
wiget Chat Zalo