Đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu, tạm nhập tái xuất

Hiện tại công ty đang sở hữu hệ thống tàu bao gồm:

- 01 Tàu biển GNP DRAGON với trọng tải: 8,710 DWT;

- 04 Tàu SB với trọng tải :

+ Hạ Long 68: 1,400 DWT;

+ Minh Anh 68: 2,300 DWT;

+ Giang Nam 68: 2,900 DWT;

+ Giang Nam 68-01: 900 DWT;

- 01 Tàu SI với trọng tải :

+ Giang Nam 68-02: 385 DWT;

- 01 Cano chuyên dụng trong nhu cầu sản xuất kinh doanh;

Cùng dàn xe téc chuyên dụng vận chuyển xăng dầu luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động với tổng dung tích phương tiện gần 2000m3.

Gọi điện: 0243 202 2102
wiget Chat Zalo