Thông cáo báo chí

GIANGNAMPETROL điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 02.05.2024

Ngày 02-05-2024 Lượt xem: 21

Thông cáo báo chí số 18/2024/GNP-TCBC:

GIANGNAMPETROL điều chỉnh giá xăng dầu ngày 02.05.2024

Ngày 02.05.2024, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2864/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0039/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:

Mức giá trên áp dụng đồng thời với mức trích và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) theo thông báo dưới đây kể từ 15 giờ 00 ngày 02 tháng 05 năm 2024 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá bán xăng dầu do GNP công bố tại TCBC này áp dụng tại hệ thống phân phối của GNP trên lãnh thổ Việt Nam; gồm: (a) Các cửa hàng xăng dầu (CHXD) của GNP; (b) CHXD của các Thương nhân làm Đại lý; và (c) CHXD của các Thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ GNP. Quyết định giá bán xăng dầu của GNP được gửi đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và Tổ Liên ngành điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Mức trích và chi sử dụng Quỹ BOG như sau:

Gọi điện: 0243 202 2102
wiget Chat Zalo